1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

A 2019-2020. tanévben induló osztályok:

Tanulmányi terület megnevezése Képzési idő Felvehető létszám Osztályszám Tagozatkód
Informatikai rendszerüzemeltető 4+1 34 fő 1 0901
Gazdasági informatikus 4+1 34 fő 1 0902
Pénzügyi-számviteli ügyintéző 4+1 17 fő 0,5 0903
Vállalkozási és bérügyintéző 4+1 17fő 0,5 0904
Irodai titkár 4+1 34 fő 1 0905

Informatika ágazat

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg:irodai informatikus.

Az érettségire épülő évfolyam elvégzésével informatika ágazatban az informatikai rendszerüzemeltető és a gazdasági informatikus szakma szerezhető meg.

Az informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. 
Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos  frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.
Az Informatikai rendszergazda készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.
 
Betölthető munkakörök:
számítógép telepítő, számítógép-szerelő, számítógép kezelő/operátor, informatikai ügyfélszolgálati munkatárs, alkalmazás adminisztrátor, szoftvertelepítő, informatikai rendszergazda, hálózatüzemeltető, webmester, adatbázis adminisztrátor
gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése.
Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.
Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.  
 
Betölthető munkakörök:
adatbázis asszisztens, számítógép programozó asszisztens, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző

Közgazdaság ágazat

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: pályázati-támogatási asszisztens.

 Az érettségire épülő évfolyam elvégzésével a közgazdaság ágazatban a 
pénzügyi-számviteli ügyintéző és vállalkozási és bérügyintéző szakma szerezhető meg.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

pénzügyi-számviteli ügyintéző és a vállálkozási és bérügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
- közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában
- elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket
- ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat
- ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat
- adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni
- közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban
- részt venni a befektetési döntések előkészítésében
- pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni
- könyvelési feladatokat ellátni
- értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni
- vezetni az analitikus nyilvántartásokat
- elszámolni a termelési költségeket
- közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében
- közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában
- számítógépes programcsomagokat használni
- irodai szoftvereket használni,
- közreműködni a projektek pénzügyi tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében a programlezárásáig
- összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából
- feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni
- munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni

Betölthető munkakörök:
Pénzügyi asszisztens, Pénzügyi koordinátor, Pénzügyi referens, Pénztáros, Számlaellenőr, Pénzügyi projektmenedzser, Bérszámfejtő, Bérügyi adminisztrátor, Főkönyvi könyvelő, Főkönyvi munkatárs, Számviteli előadó, Analitikus könyvelő, Analitikus nyilvántartó, Anyagkönyvelő, Banki könyvelő, Díjkönyvelő, Folyószámla könyvelő, Forgalmi könyvelő, Gépkönyvelő, Készletkönyvelő, Kontírozó könyvelő, Könyvelői adminisztrátor, Leíró könyvelő, Vállalati pénztáros, Pénzügyi nyilvántartó, Számlázási ügyintéző, Számviteli adminisztrátor, Irodai adminisztrátor, Iratkezelő, Készlet- és anyagnyilvántartó, Pályázatíró asszisztens, Uniós projektek ügyintézője.

Ügyvitel ágazat

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: Irodai titkár.

Az érettségire épülő évfolyam elvégzésével az ügyvitel ágazatban az Ügyfélszolgálati ügyintéző szakma szerezhető meg.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);

-    külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;

-    gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni;

-    táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni;

-    iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben);

-    számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;

-    vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat;

-    ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat;

-    ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat;

-    ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;

-    irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;

-    feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni;

-    megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven;

-    ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven;

-    projektfeladatokban részt venni;

-    nyilvántartásokat vezetni;

-    leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven;

-    jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni;

-    gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni;

-    szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.

 

Betölthető munkakörök:

Iskolatitkár, Óvodatitkár, Szerkesztőségi titkár, Színházi titkár, Adminisztrációs ügyintéző, Bírósági adminisztrátor, Szállodai adminisztrátor, Tanszéki adminisztrátor, Ügyészségi adminisztrátor, Gépíróasszisztens, Számítógépes szövegszerkesztő, Munkaügyi ügyintéző, Személyzeti adminisztrátor, Emberierőforrás-ügyintéző, Humánerőforrás-ügyintéző, Humánpolitikai ügyintéző, Iktatásirányító, Irodai ügyvitel-irányító, Irodakoordinátor, Titkárságvezető, Irodavezető, Személyi titkár, Projektmenedzser-asszisztens.

2. Beiratkozás nappali tagozatra, fenntartó által engedélyezett osztályok száma

2019. június 20. (csütörtök) 9.00-12.00-ig

Tanulmányi terület megnevezése Képzési idő Felvehető létszám Osztályszám Tagozatkód
Informatikai rendszerüzemeltető 4+1 34 fő 1 0901
Gazdasági informatikus 4+1 34 fő 1 0902
Pénzügyi-számviteli ügyintéző 4+1 17 fő 0,5 0903
Vállalkozási és bérügyintéző 4+1 17fő 0,5 0904
Irodai titkár 4+1 34 fő 1 0905

3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek

19. A szakmai képzés ingyenessége 
29. § (1) Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben - e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül az oktatás munkarendjétől - ingyenes
a) a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben az első szakképesítés esetén öt, a második szakképesítés esetén három tanéven keresztül, az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók esetén a szakgimnáziumi képzésben szakképesítésenként három tanéven keresztül, valamint a szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél egy tanévvel hosszabb ideig,
f) a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben a harmadik szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgát megelőző valamennyi komplex szakmai vizsga és első alkalommal az ezekhez kapcsolódó javító- és pótlóvizsga.
 
21. A vizsgadíj, a vizsgabizottság díjazása, költségtérítés
54. § (1) A vizsgaelnököt, a vizsgabizottság tagjait, a vizsga jegyzőjét és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértőt díjazás illeti meg, amely - függetlenül a vizsganapok számától - a vizsga teljes időtartamára szól (a továbbiakban: vizsgáztatási díj).
(2) Az Szt. 2. § 46. pontjában meghatározott vizsgadíj magában foglalja a vizsgáztatási díjat, valamint a vizsgaelnök, a vizsgabizottság tagjai, a vizsga jegyzője (a továbbiakban: vizsgáztató) utazási és szállásköltségét is.
(3) A vizsgadíjat
a) az iskolai rendszerű szakképzés esetén - az Szt. 29. § (1) bekezdés f) pontjában és (1a) bekezdésében meghatározott esetek kivételével - a vizsgázó,
b) az iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgázó vagy a vizsgázóval az Fktv. szerinti felnőttképzési szerződést kötött képző intézmény fizeti.
55. § (1) A vizsgáztatási díj a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai esetén alapdíjból és a vizsgázók számától, továbbá a szakmai és vizsgakövetelményben szereplő, egy vizsgázó összes vizsgaidejére vonatkozó adatoktól függő változó díjból (a továbbiakban: változó díj), a jegyző és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő esetén a változó díjból áll. A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget a kerekítés szabályai szerint százas értékre kell kerekíteni.

A díjak meghatározásákor a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet III. fejezetében rögzítettek szerint és a fenntartó utasításai szerint járunk el.

4. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

Épületek nyitvatartása (1-es és 2-es egység) hétfő-péntek: 7:00-17:00
Titkárság hétfő-péntek: 7:45-10:00, 13:00-14:00
Könytár hétfő-csütörtök: 9:00-14:00
péntek: 9:00-13:00

Munkatervünket ide kattintva tölthetik le!

5. Dokumentumtár

Az intézmény Házirendje, Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint további fontos dokumentumok megtekinthetőek IDE kattintva.

6. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

sorszám neme végzettség szintje munkakör kategória munkakör tantárgy
1. főiskola pedagógus; könyvtárostanár, általános iskolai matematika tanár matematika
2. Férfi főiskola pedagógus; tanító, általános iskolai tanár technika
3. egyetem pedagógus; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár magyar nyelv és irodalom
4. főiskola pedagógus; általános iskolai tanár, szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár angol nyelv, erkölcstan, 
5. főiskola pedagógus; tanító  
6. főiskola pedagógus; tanítótalános iskolai nevelés-oktatás, fejlesztő pedagógus  
7. egyetem pedagógus; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár magyar nyelv és irodalom
8. Férfi egyetem pedagógus; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár magyar nyelv és irodalom
9. főiskola pedagógus; általános iskolai tanár matematika
10. mesterfokozat MA pedagógus; szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató Informatika
11. Férfi egyetem pedagógus; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár, közismereti tantárgyat oktató tanár történelem, földrajz
12. főiskola pedagógus; általános iskolai tanár, közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár informatika, matematika, angol nyelv
13. főiskola pedagógus; általános iskolai tanár matematika, fizika
14. egyetem pedagógus; szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató Közgazdaság
15. főiskola pedagógus; általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom
16. egyetem pedagógus; szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató Közgazdaság
17. főiskola pedagógus; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár testnevelés
18. főiskola pedagógus; tanító  
19. Férfi alapfokozat BA pedagógus; általános iskolai tanár testnevelés
20. egyetem pedagógus; gyógypedagógus  
21. egyetem pedagógus; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár, közismereti tantárgyat oktató tanár történelem, magyar nyelv és irodalom
22. egyetem pedagógus; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár matematika
23. főiskola pedagógus; szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató, általános iskolai tanár ügyvitel, magyar nyelv és irodalom
24. egyetem pedagógus; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár német nyelv
25. egyetem pedagógus; szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár Közgazdaság
26. főiskola pedagógus; tanító  
27. Férfi egyetem pedagógus; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár, általános iskolai tanár német nyelv
28. Férfi alapfokozat BSc pedagógus; szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató Informatika
29. Férfi mesterfokozat MA pedagógus; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár Informatika
30. főiskola pedagógus; általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc
31. főiskola pedagógus; tanító, általános iskolai tanár rajz és műalkotások elemzése, vizuális kultúra, technika
32. főiskola pedagógus; tanító, általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc
33. Férfi egyetem pedagógus; szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató informatika
34. egyetem pedagógus; szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató közlekedés, szállítmányozás és logisztika, kereskedelem, közgazdaság
35. Férfi egyetem pedagógus; szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár közgazdaság, ügyvitel
36. mesterfokozat MA pedagógus; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár, általános iskolai tanár német nyelv, informatika, közgazdaság, angol nyelv
37. főiskola pedagógus; általános iskolai tanár történelem, angol, nyelv erkölcstan
38. egyetem pedagógus; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár, általános iskolai tanár informatika, közgazdaság
39. főiskola pedagógus; tanító  
40. főiskola pedagógus; tanító, általános iskolai tanár matematika, természetismeret
41. egyetem pedagógus; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár, közismereti tantárgyat oktató tanár biológia, természettudomány, erkölcstan, természetismeret
42. főiskola pedagógus; tanító  
43. mesterfokozat MA pedagógus; tanító, általános iskolai tanár német nyelv
44. főiskola pedagógus; tanító  
45. főiskola pedagógus; tanító  
46. Férfi egyetem pedagógus; szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató ügyvitel
47. egyetem pedagógus; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár, közismereti tantárgyat oktató tanár angol nyelv, informatika
48. főiskola pedagógus; tanító  
49. főiskola pedagógus; tanító  
50. főiskola pedagógus; tanító  
51. főiskola pedagógus; általános iskolai tanár ének-zene
52. főiskola pedagógus; tanító  
53. doktori fokozat Phd pedagógus; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár matematika
54. főiskola pedagógus; tanító  
55. Férfi mesterfokozat MA pedagógus; szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató informatika, közgazdaság, közlekedés, szállítmányozás és logisztika
56. főiskola pedagógus; tanító  
57. egyetem pedagógus; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár, közismereti tantárgyat oktató tanár informatika, ügyvitel, matematika
58. főiskola pedagógus; általános iskolai tanár testnevelés
59. egyetem pedagógus; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár matematika
60. főiskola pedagógus; szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató közlekedés, szállítmányozás és logisztika, ügyvitel, közgazdaság
61. egyetem pedagógus; általános iskolai tanár természetismeret, földrajz
62. Férfi főiskola pedagógus; közismereti tantárgyat oktató tanár, közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár technika, rajz és műalkotások elemzése, vizuális kultúra, művészetek
63. középfokú iskolai végzettség pedagógus; szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató közgazdaság
64. főiskola pedagógus; tanító  
65. Férfi egyetem pedagógus; szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató, közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár, általános iskolai tanár informatika, matematika, fizika
66. Férfi egyetem pedagógus; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár, közismereti tantárgyat oktató tanár angol nyel, történelem
67. mesterfokozat MSc pedagógus; logopédus  
68. főiskola pedagógus; tanító  
69. főiskola pedagógus; tanító rajz és műalkotások elemzése, vizuális kultúra
70. egyetem pedagógus; szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár közgazdaság, ügyvitel, közlekedés, szállítmányozás és logisztika
71. egyetem pedagógus; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár testnevelés
72. főiskola pedagógus; tanító  
73. főiskola pedagógus; általános iskolai tanár fizika, matematika

7. A nevelő és oktató munkát segítők száma iskolai végzettsége és szakképzettsége

sorszám neme végzettség szintje munkakör kategória munkakör
1. Férfi érettségi végzettség NOKS iskolatitkár
2. érettségi végzettség NOKS iskolatitkár
3. Férfi középfokú iskolai végzettség NOKS rendszergazda
4. Férfi egyetem NOKS rendszergazda
5. érettségi végzettség NOKS pedagógiai asszisztens
6. érettségi végzettség NOKS laboráns
7. középfokú iskolai végzettség NOKS pedagógiai asszisztens

8. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

9. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai
(nappali tagozat, érettségire felkészítő és érettségi utáni szakképző évfolyamok)

Tanév Bukások száma Évismétlésre utasított
2017-2018 19 fő 15 fő

10. Érettségi vizsgák eredményei

Tanév Magyar nyelv és irodalom Matematika Történelem Angol nyelv Német nyelv Informatika Informatika ismeretek Közgazdaság ismeretek Ügyvitel
2017/18 3,31 3,22 3,2 3,75 3,14 4,2 3,37 3,08 4,45

11. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli foglalkozásokról intézményünk Pedagógiai Programjában olvashatnak részletesebben.

12. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házifeladatok kiadásának rendjét az iskola külön nem szabályozza.

Az iskolai doglozatok szabályait Pedagógiai Programunk tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.

13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozó viszga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, valamint a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét a Vizsgaszabályzat tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.

14. Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma

Sorszám Osztály Létszám
1. 1.A 21 fő
2. 1.B 22 fő
3. 1.C 22 fő
4. 2.A 24 fő
5. 2.B 22 fő
6. 2.C 23 fő
7. 3.A 26 fő
8. 3.B 27 fő
9. 4.A 31 fő
10. 4.B 28 fő
11. 4.C 30 fő
12. 5.A 25 fő
13. 5.B 24 fő
14. 5.C 27 fő
15. 6.A 25 fő
16. 6.B 28 fő
17. 6.C 26 fő
18. 6.D 23 fő
19. 7.A 24 fő
20. 7.B 24 fő
21. 7.C 23 fő
22. 8.A 31 fő
23. 8.B 27 fő
24. 9.A 29 fő
25. 9.B 26 fő
26. 10.A 32 fő
27. 10.B 30 fő
28. 11.A 28 fő
29. 11.B 31 fő
30. 12.A 26 fő
31. 12.B 24 fő
32. 13.A 19 fő
33. 13.B 17 fő
34. 13.C 28 fő

Elérhetőség

Telefonszám:

Felső/Középiskola: 96/578 150

Alsó tagozat: 96/206 541

E-mail:

bolyaimovar@gmail.com

Megközelítés:

Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6. 9200

Közösségi média

 Virágzó Móvár
SMR Mobilis
CISCO Boldog iskolaTehetségpontPénz7
© 2019 Győri SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma