banner1.jpg

Frissülő információk

Itt folyamatosan frissülő információkat jelenítünk meg amik a Bolyaiba jelentkezőknek fontos lehet. Érdemes néha ránézni!
01

Központi felvételi vizsga

Részletek
02

Segítség az adatbegyűjtő lap kitöltéséhez

Fájl letöltése

Miért érdemes

a Bolyaiban középiskolásnak lenni?

Továbbtanulás

A bolyais diákok megszerezhetik szakjuk OKJ, felsőfokú OKJ, illetve informatika ágazaton a CISCO speciális bizonyítványait. A továbbtanulni vágyókat pedig felkészítjük az egyetemek által támasztott követelmények teljesítésére is.

Gyakorlati ismeretek

A diákok tanirodánkban és jól felszerelt szaktantermeinkben elsajátíthatják az általuk választott szakma elméleti és gyakorlati ismereteit, a középiskola elvégzése után naprakész szakemberként kereshetnek állást a munkaerőpiacon.

Nyelvtanulás

Lehetőséget nyújtunk két idegen nyelv tanulására is, mert napjainkban a szakemberek számára az idegen nyelvek tudása elengedhetetlen. A nyelv órák mellett a nyelvvizsgára is segítünk felkészülni.

Rendezvények

Magas szintű oktatás nem valósulhat meg az egyéni bánásmód nélkül. Fontos, hogy diákjaink jól érezzék magukat az iskolában, szívesen emlékezzenek majd középiskolás éveikre. A számos program, bál, kirándulás ezt segítik elő.
image

A mosonmagyaróvári Bolyai iskola

több mint 120 éves múltjával a város egyik legrégibb oktatási intézménye. 
A múlt értékeinek tisztelete és a megújulásra való nyitottság adja az intézmény filozófiáját.  Ezt bizonyítja, hogy az iskola az 1990-es években felvállalta a közgazdasági képzést, majd alkalmazkodva a változó kor igényeihez ezt kiegészítette az informatikával is. Az elmúlt 26 évben a régió elismert középiskolájává nőtte ki magát, mely jól képzett szakemberekkel látja el a térség cégeit. Szakmai palettánk évről évre változik és bővül, figyelemmel követve a munkaerőpiac igényeit, segítve ezzel a nálunk végzettek elhelyezkedését.

A 2019-2020. tanévben induló osztályok:

Tanulmányi terület megnevezése Képzési idő Felvehető létszám Osztályszám Tagozatkód
Informatikai rendszerüzemeltető 4+1 34 fő 1 0901
Gazdasági informatikus 4+1 34 fő 1 0902
Pénzügyi-számviteli ügyintéző 4+1 17 fő 0,5 0903
Vállalkozási és bérügyintéző 4+1 17fő 0,5 0904
Irodai titkár 4+1 34 fő 1 0905

Informatika ágazat

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: irodai informatikus.

Az érettségire épülő évfolyam elvégzésével informatika ágazatban az informatikai rendszerüzemeltető és a gazdasági informatikus szakma szerezhető meg.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. 
Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos  frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.
Az Informatikai rendszergazda készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.
 
Betölthető munkakörök:
számítógép telepítő, számítógép-szerelő, számítógép kezelő/operátor, informatikai ügyfélszolgálati munkatárs, alkalmazás adminisztrátor, szoftvertelepítő, informatikai rendszergazda, hálózatüzemeltető, webmester, adatbázis adminisztrátor
A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése.
Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.
Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.  
 
Betölthető munkakörök:
adatbázis asszisztens, számítógép programozó asszisztens, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző

Közgazdaság ágazat

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: pályázati-támogatási asszisztens.

 Az érettségire épülő évfolyam elvégzésével a közgazdaság ágazatban a
pénzügyi-számviteli ügyintéző és vállalkozási és bérügyintéző szakma szerezhető meg.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A pénzügyi-számviteli ügyintéző és a vállálkozási és bérügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
- közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában
- elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket
- ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat
- ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat
- adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni
- közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban
- részt venni a befektetési döntések előkészítésében
- pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni
- könyvelési feladatokat ellátni
- értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni
- vezetni az analitikus nyilvántartásokat
- elszámolni a termelési költségeket
- közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében
- közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában
- számítógépes programcsomagokat használni
- irodai szoftvereket használni,
- közreműködni a projektek pénzügyi tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében a programlezárásáig
- összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából
- feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni
- munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni

Betölthető munkakörök:
Pénzügyi asszisztens, Pénzügyi koordinátor, Pénzügyi referens, Pénztáros, Számlaellenőr, Pénzügyi projektmenedzser, Bérszámfejtő, Bérügyi adminisztrátor, Főkönyvi könyvelő, Főkönyvi munkatárs, Számviteli előadó, Analitikus könyvelő, Analitikus nyilvántartó, Anyagkönyvelő, Banki könyvelő, Díjkönyvelő, Folyószámla könyvelő, Forgalmi könyvelő, Gépkönyvelő, Készletkönyvelő, Kontírozó könyvelő, Könyvelői adminisztrátor, Leíró könyvelő, Vállalati pénztáros, Pénzügyi nyilvántartó, Számlázási ügyintéző, Számviteli adminisztrátor, Irodai adminisztrátor, Iratkezelő, Készlet- és anyagnyilvántartó, Pályázatíró asszisztens, Uniós projektek ügyintézője.

Ügyvitel ágazat

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: Irodai titkár.

Az érettségire épülő évfolyam elvégzésével az ügyvitel ágazatban az Ügyfélszolgálati ügyintéző szakma szerezhető meg.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);

-    külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;

-    gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni;

-    táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni;

-    iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben);

-    számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;

-    vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat;

-    ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat;

-    ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat;

-    ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;

-    irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;

-    feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni;

-    megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven;

-    ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven;

-    projektfeladatokban részt venni;

-    nyilvántartásokat vezetni;

-    leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven;

-    jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni;

-    gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni;

-    szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.

 

Betölthető munkakörök:

Iskolatitkár, Óvodatitkár, Szerkesztőségi titkár, Színházi titkár, Adminisztrációs ügyintéző, Bírósági adminisztrátor, Szállodai adminisztrátor, Tanszéki adminisztrátor, Ügyészségi adminisztrátor, Gépíróasszisztens, Számítógépes szövegszerkesztő, Munkaügyi ügyintéző, Személyzeti adminisztrátor, Emberierőforrás-ügyintéző, Humánerőforrás-ügyintéző, Humánpolitikai ügyintéző, Iktatásirányító, Irodai ügyvitel-irányító, Irodakoordinátor, Titkárságvezető, Irodavezető, Személyi titkár, Projektmenedzser-asszisztens.

9. évfolyamba lépés feltételei:

Iskolánk felvételi vizsgaközpont, központi írásbeli felvételit szervez magyar és matematika tantárgyakból.

Felvételi összpontszám megállapításának módjai:

Elérhető összpontszám: 200 pont.

A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak összege: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, egy idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz és informatika tárgyakból.

Ha a magyar tantárgy nem bontott, duplán számít az osztályzat.
- hozott pont:  max. 100 pont

Megjegyzés:

A jelentkezés feltétele, hogy nem lehet elégtelen osztályzat egyik tantárgyból sem!

magyarazat.png

A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Ha valamely különleges bánásmódot igénylő tanuló nem rendelkezik matematika tantárgy érdemjegyével, akkor a magyar tantárgy jegyét számítjuk be duplán, ha nem rendelkezik magyar tantárgy jegyével, akkor a matematika tantárgy érdemjegyét duplázzuk meg.

Ha valamely tanuló nem rendelkezik az adott évfolyamon egy tantárgy érdemjegyével (mert iskolája pedagógiai programja alapján nem akkor tanulta, vagy rövidebb ideig tanulta), akkor a tantárgy meglevő érdemjegyét duplázzuk.

Az összes pontszám alapján alakul ki a felvételi sorrend.

A sorrend kialakításánál azonos pontszám esetén saját iskolánk tanulói és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók előnyt élveznek.

NYÍLT NAP: NOVEMBER 21. (szerda) 9:00-tól

Elérhetőség

Telefonszám:

Felső/Középiskola: 96/578 150

Alsó tagozat: 96/206 541

E-mail:

bolyaimovar@gmail.com

Megközelítés:

Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6. 9200

Közösségi média

 Virágzó Móvár
SMR Mobilis
CISCO Boldog iskolaTehetségpontPénz7
© 2019 Győri SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma