banner1.jpg

Frissülő információk

Itt folyamatosan frissülő információkat jelenítünk meg amik a Bolyaiba jelentkezőknek fontos lehet. Érdemes néha ránézni!
01

Központi felvételi vizsga

Részletek
02

Segítség az adatbegyűjtő lap kitöltéséhez

Fájl letöltése
04

Az ideiglenes felvételi jegyzék kényelmesen lekérdezhető a Bolyai Felvi-n keresztül.

Bolyai Felvi

Dokumentum

Miért érdemes

a Bolyaiban középiskolásnak lenni?

Továbbtanulás

A Bolyai az a hely, ahol a középiskolások közismereti tárgyakból alapos felkészítést kapnak a közép- és emelt szintű érettségire, ezzel lehetőséget kapnak arra, hogy felsőfokú intézményekben folytassák tanulmányaikat.

Gyakorlati ismeretek

Tanirodánkban és jól felszerelt szaktantermeinkben elsajátíthatják az általuk választott szakmai elméleti és gyakorlati ismereteit, a középiskola elvégzése után naprakész szakemberként kereshetnek állást a munkaerőpiacon.

Nyelvtanulás

Lehetőséget nyújtunk két idegen nyelv tanulására is, mert napjainkban a szakemberek számára az idegen nyelvek tudása elengedhetetlen. A 11-12. évfolyamon szakmai idegen nyelvel mélyíthetik nyelvtudásukat.

Rendezvények

Magas szintű oktatás nem valósulhat meg az egyéni bánásmód nélkül. Fontos, hogy diákjaink jól érezzék magukat az iskolában, szívesen emlékezzenek majd középiskolás éveikre. A számos program, bál, kirándulás ezt segítik elő.

Információk az

iskola szakképzéséről

image

A mosonmagyaróvári Bolyai-iskola

több mint 120 éves múltjával a város egyik legrégibb oktatási intézménye.

A múlt értékeinek tisztelete és a megújulásra való nyitottság adja az intézmény filozófiáját. Ezt bizonyítja, hogy az iskola az 1990-es években felvállalta a közgazdasági képzést, majd alkalmazkodva a változó kor igényeihez ezt kiegészítette az informatikával is. Az elmúlt 26 évben a régió elismert középiskolájává nőtte ki magát, mely jól képzett szakemberekkel látja el a térség cégeit. Szakmai palettánk évről évre változik és bővül, figyelemmel követve a munkaerőpiac igényeit, segítve ezzel a nálunk végzettek elhelyezkedését.

Tanulmányi terület megnevezése Képzési idő Felvehető létszám Osztályszám Tagozatkód
Informatikai rendszerüzemeltető 4+1 14 fő 0,5 0901
Gazdasági informatikus 4+1 14 fő 0,5 0902
Pénzügyi-számviteli ügyintéző 4+1 28 fő 1 0903
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 4+1 28 fő 1 0904

Informatika ágazat

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: irodai informatikus.

Az érettségire épülő évfolyam elvégzésével informatika ágazatban az informatikai rendszerüzemeltető és a gazdasági informatikus szakma szerezhető meg.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. 

Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos  frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Az Informatikai rendszergazda készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

 

Betölthető munkakörök:

számítógép telepítő, számítógép-szerelő, számítógép kezelő/operátor, informatikai ügyfélszolgálati munkatárs, alkalmazás adminisztrátor, szoftvertelepítő, informatikai rendszergazda, hálózatüzemeltető, webmester, adatbázis adminisztrátor

A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése.

Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.

Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.  

 

Betölthető munkakörök:

adatbázis asszisztens, számítógép programozó asszisztens, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző

Közgazdaság ágazat

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: pályázati-támogatási asszisztens.

 Az érettségire épülő évfolyam elvégzésével a közgazdaság ágazatban a pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma szerezhető meg.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában
- elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket
- ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat
- ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat
- adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni
- közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban
- részt venni a befektetési döntések előkészítésében
- pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni
- könyvelési feladatokat ellátni
- értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni
- vezetni az analitikus nyilvántartásokat
- elszámolni a termelési költségeket
- közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében
- közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában
- számítógépes programcsomagokat használni
- irodai szoftvereket használni,
- közreműködni a projektek pénzügyi tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében a programlezárásáig
- összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából
- feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni
- munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni

Betölthető munkakörök:

 

Pénzügyi asszisztens
Pénzügyi koordinátor
Pénzügyi referens
Pénztáros
Számlaellenőr
Pénzügyi projektmenedzser
Bérszámfejtő
Bérügyi adminisztrátor
Főkönyvi könyvelő
Főkönyvi munkatárs
Számviteli előadó
Analitikus könyvelő
Analitikus nyilvántartó
Anyagkönyvelő
Banki könyvelőKészlet- és anyagnyilvántartó
Pályázatíró asszisztens
Uniós projektek ügyintézője
Projektmenedzser asszisztens
Díjkönyvelő
Folyószámla könyvelő
Forgalmi könyvelő
Gépkönyvelő
Készletkönyvelő
Kontírozó könyvelő
Könyvelői adminisztrátor
Leíró könyvelő
Vállalati pénztáros
Pénzügyi nyilvántartó
Számlázási ügyintéző
Számviteli adminisztrátor
Irodai adminisztrátor
Iratkezelő

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: vállalkozási ügyintéző vagy vámügyintéző és pénzügyi ügyintéző.

Az érettségire épülő évfolyam elvégzésével a közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatban a logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakma szerezhető meg.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban kiválasztani az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezni az útvonalat.

Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel.
Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét.
Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal.
Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról.
Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.
Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában feladatokat ellátni
- tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban
- kezelni a reklamációs eseteket
- elvégezni a raktár vezetésével kapcsolatos teendőket
- az árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végezni
- nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végezni
- kapcsolatot tartani a partnerekkel, ügyfelekkel
- döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet
- munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket kezelni
- különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával
- használni az informatikai hálózatokat, rendszereket
- idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban azonos ágazat
- megérteni és használni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket
- ellátni a szállítmányozással kapcsolatos egyéb feladatokat

 

Betölthető munkakörök:

Logisztikai ügyintéző
Anyag logisztikus
Anyaggazdálkodó, anyagbeszerző
Beszerzési ügyintéző
Anyag és készletgazdálkodási ügyintéző
Anyagbeszerzési előadó
Szállítmányozási ügyintéző
Árufuvarozói ügyintéző

9. évfolyamba lépés feltételei:

Iskolánk a 2017/2018-as tanévben központi írásbeli felvételit szervez magyar-szövegértés és matematika tantárgyakból.

Felvételi összpontszám megállapításának módjai:

Elérhető összpontszám: 200 pont.

A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak összege: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, egy idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz és informatika tárgyakból.

Ha a magyar tantárgy nem bontott, duplán számít az osztályzat.
- hozott pont:  max. 100 pont

Megjegyzés:

A jelentkezés feltétele, hogy nem lehet elégtelen osztályzat egyik tantárgyból sem!

magyarazat.png

A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Ha valamely különleges bánásmódot igénylő tanuló nem rendelkezik matematika tantárgy érdemjegyével, akkor a magyar tantárgy jegyét számítjuk be duplán, ha nem rendelkezik magyar tantárgy jegyével, akkor a matematika tantárgy érdemjegyét duplázzuk meg.

Ha valamely tanuló nem rendelkezik az adott évfolyamon egy tantárgy érdemjegyével (mert iskolája pedagógiai programja alapján nem akkor tanulta, vagy rövidebb ideig tanulta), akkor a tantárgy meglevő érdemjegyét duplázzuk.

Az összes pontszám alapján alakul ki a felvételi sorrend.

A sorrend kialakításánál azonos pontszám esetén saját iskolánk tanulói és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók előnyt élveznek.

NYÍLT NAP: NOVEMBER 20. hétfő 9:00

További hasznos információ

GYSZSZC MOSONMAGYARÓVÁRI BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, INFORMATIKAI

ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6.

Telefon: 96/578-150, fax: 96/578-156

E-mail: bolyaimovar@gmail.com

Honlap: http//www.bolyai-oktatas.hu

Tagintézmény-vezető Bernáth Rita

Pályaválasztási felelős: Oláh Ferenc, Bernáth Rita (96/578-151)

OM azonosító: 203038

 

TAGOZATKÓDOK:

0901 Informatikai rendszerüzemeltető

0902 Gazdasági informatikus

0903 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

0904 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

Elérhetőség

Telefonszám:

Felső/Középiskola: 96/578 150

Alsó tagozat: 96/206 541

E-mail:

bolyaimovar@gmail.com

Megközelítés:

Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6. 9200

Közösségi média

GYSZSZC logo Virágzó Móvár
SMR Mobilis
CISCO
© 2018 Győri Szolgáltatási SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma