ÉTKEZÉS

TÁJÉKOZTATÁS ÉTKEZÉSVÁLTOZÁSRÓL!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket és Diákokat, hogy 2017. januártól a központi átszervezés miatt az önkormányzati gazdasági ügyintézők munkája az iskolákban a továbbiakban kizárólag az étkezésre koncentrálódik.

Az ügyintézőkhöz egyszerre több intézmény fog tartozni, ezért személyesen csak az étkezési díjak beszedésekor tartózkodnak majd az iskolában – az étkezési díjak beszedésének időpontjai a héten kifüggesztésre kerülnek.

Az étkezési díjak befizetésével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

az étkezést biztosító intézmény igazgatója ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díjak befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívják az elmaradt térítési díj befizetésére.

 Ha a felszólítás eredménytelenül telt el, a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszik, a fenntartót  - a jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekében - évente értesíti a folyó évi hátralékról.

A fenntartó az intézményigazgató tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény szabályainak alkalmazásával.

bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető.

 

Az étkezési díj fizetésének elmulasztása esetén a tanuló az étkezés igénybevételéből kizárásra kerül.

A továbbiakban az étkezéssel kapcsolatos információk/felvilágosítások/lemondások stb. mostantól az alábbi elérhetőségeken történnek:

Bolyai iskola          20/264 9364            Bozsó Tünde

Nevezett telefonszámok munkanapokon reggel 7:30-12:00ig élnek.

Aznapi étkezést a tavalyi évhez hasonlóan lemondani nem lehet, ebben az esetben a főzőkonyháról lehet elvinni, étkezés lemondása előző nap 8:30ig lehetséges!

Köszönjük a fentiek tudomásulvételét.

Étkezési díj befizetése 2016/2017. tanév II. félév

dátumidőponthelyszín
2017.01.11-12.7:30-15:30Bolyai kis iskola
2017.02.15-16.7:30-15:30Bolyai kis iskola
2017.03.14,16.7:30-15:30Bolyai kis iskola
2017.04.10-11.7:30-15:30Bolyai kis iskola
2017.05.10-11.7:30-15:30Bolyai kis iskola
2017.06.06-07.7:30-15:30Bolyai kis iskola

Elérhetőség

Telefonszám:

Alsó tagozat: 96/206 541

Felső/Középiskola: 96/578 150

E-mail:

bolyaimovar@gmail.com

Megközelítés:

Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6. 9200

Partnereink

© 2017 Győri Szolgáltatási SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma