Mi a DÖK?
Az iskolánkban működő Diákönkormányzat (DÖK) egy, az iskola tanulóiból álló képviselői csoport. Minden osztály évente 2 tagot választ, és delegál a DÖK-be.
A DÖK heti rendszerességgel ülésezik.
Az információáramlás folyamatos az osztályok és a diákönkormányzat tagjai között.

Ebben a közösségben konkrét helyen, rendszeresen, szervezett keretek között mód van arra, hogy az osztályok képviselői elmondhassák ötleteiket, észrevételeiket és véleményüket az iskolai élettel kapcsolatban.

Mi a DÖK feladata?

Az egyéni tanulói jogok mellett léteznek kollektív, közösségi tanulói jogok is. Ezek a jogok a tanulók nagyobb közösségeit, köztük a Diákönkormányzatot illetik meg.
A DÖK feladata ezen kollektív diákjogok képviselete, gyakorlása és döntés bizonyos tanulói kérdésekben.

A diákönkörmányzat dönthet:

- saját működéséről
- a működéshez fennálló pénzösszeg felhasználásáról
- tisztségviselői megválasztásáról
- saját tájékoztatási rendszeréről, az iskolarádió működéséről
- egy tanítás nélküli munkanap programjáról

A diákönkormányzatnak egyetértési joga van:
- az iskolai házirend elfogadásában és módosításában
- az iskola szervezeti és működési szabályzatának elfogadásában
- egyes szociális juttatások elveinek meghatározásában

A diákönkormányzatnak véleményezési joga van:
- bármely tanuló fegyelmi eljárása esetén
- az iskola működését, programjait és tanulóit érintő kérdésekben is
- a tanulói pályázatok és versenyek meghirdetésekor és megszervezésekor
- a tanórán kívüli iskolai tevékenységek formáinak meghatározásakor

A közösségi tanulói jogok mellett az iskolánkban működő DÖK képviseli és közvetíti a legalapvetőbb diákkötelességeket is:

1. Kötelező résztvenni a tanórákon, a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon.
2. A képességeidnek megfelelően kell tanulnod. Megfelelő magatartással kell az iskolai munkához hozzáállnod.
3. Meg kell tartanod az iskolában elfogadott képzés rendjét.
4. Be kell tartanod az iskola helyiségeinek, valamint az iskolához tartozó területek használati rendjét.
5. Be kell tartanod az iskola szabályzataiban leírtakat (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend).
6. Magad és társaid testi épségét óvnod kell.
7. Meg kell becsülnöd az oktatás során rád bízott taneszközöket, valamint az iskolai felszereléseket.
8. Tiszteletben kell tartanod az iskola vezetőinek, tanárainak, és más dolgozóinak, valamint társaidnak emberi méltóságát és jogait.

DÖK elnök: Kiszeli Hanna
DÖK kancellár: Pap Martin Felicián
Stúdió, iskolarádió, hangosítás: Horváth Patrik
DÖK segítő tanár: Nagy Erika

Osztály

Képviselők

6.a.

 

 

6.b.

Csákvári Kristóf

Zorkóczi Kata

6.c.

Virág Tamás

 

7.a.

Varga Pálma

Páger Ramóna

7.b.

Nagy_Hoffmann Bence

Bertalan János

8.a.

Hári Cintia

Horváth Franciska

8.b.

Horváth Hanna

Szekeres Szelina

9.a.

Szombath Petra

Hancz Liza

9.b.

Horváth Boglárka

Liszkai Tícia

10.a.

 

 

10.b.

Czupi Réka

Hérics Viktória

11.a.

Varga István Márk,

Rácz Dávid

11.b.

Kiszeli Hanna

Antal Judit

12.a.

Pap Martin Felicián

Végh Bálint József

12.b.

Légrádi Eszter

Simon Dóra Izabella

13. évf.

Herédi Boglárka

 

Elérhetőség

Telefonszám:

Felső/Középiskola: 96/578 150

Alsó tagozat: 96/206 541

E-mail:

bolyaimovar@gmail.com

Megközelítés:

Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6. 9200

Közösségi média

GYSZSZC logo Virágzó Móvár
SMR Mobilis
CISCO
© 2018 Győri Szolgáltatási SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma