Miért van szükség a gyermekek számára fejlesztő tevékenységekre?

M

A személyiség kialakulása és a felnőttkori sikerek már gyermekkorban elkezdődnek. A baba még csak most fedezi fel a világot, és arra vár, hogy támogassuk a törekvéseiben. A fejlesztő tevékenységek révén megismerhetik a körülöttük lévő ismeretlen és változatos dolgokat. A korai években nagyon fogékonyak a környezetükre, és ez egy jó időszak arra, hogy kipróbáljanak tevékenységeket.

Változnak az évszakok, lenyűgöző állatokkal és madarakkal találkozunk, és a szemünk a legapróbb részletekre – rovarokra, levelekre és kavicsokra – szegeződik. A természetes hajlamok ösztönzésével a tanulás szeretete könnyen elsajátítható. A kisgyermek kérdéseket fog feltenni és felfedezni a körülötte lévő dolgokat; a mi feladatunk az, hogy ebben segítsük őt.

Ebből a célból olyan gyakorlatokat és játékokat választanak, amelyek befolyásolják a szükséges készségeket. A legkisebbek figyelmét, kitartását, motorikus képességeit és beszédkészségét edzi.

Az idősebbek elkezdenek olvasni, írni és alapvető számtani ismereteket szerezni, és hozzászoknak az osztályban való viselkedéshez. Az alapok mellett megtanulják, hogyan fejezzék ki magukat teljes mértékben, és hogyan lépjenek kapcsolatba társaikkal. Erre való a plusz tandíj.

Miért fontos a kisgyermekek óvodai felkészítése?

6 éves korban a szokásos csendes rutinból és tevékenységekből átmenetet képeznek a tananyag felé. Alkalmazkodás nélkül nehéz lesz megszokni, így a tanulás valami unalmas és kellemetlen dologgal társulhat.

A korai fejlesztő iskola része az elkerülhetetlen változásra való felkészülésnek, hogy a tudás felé vezető út örömmel indulhasson. Az izgalmas gyakorlatok, színek és gyurma használata segít abban, hogy a tanulás a szórakozással és az élvezetekkel társuljon.

Így válik világossá, hogy miért van szükség az oktatójátékokra. Ha előre felkészül a tanulásra, könnyebb lesz elfogadni a változásokat és érdeklődéssel felfedezni.

  • Az első dolog, amire figyelni kell, az a szorgalom. A kisdiákot arra kérik, hogy üljön egyenesen, figyeljen a tanárra és végezze el az órai munkát több órában egyszerre. Az előkészítő tanfolyamok rendszeres látogatásával könnyebb hozzászokni a tanulási folyamathoz és elfogadni az iskolai órarend okozta változásokat.
  • A jó eredmények eléréséhez a koncentrációt is gyakorolnia kell. Az órán nem szabad elvonatkoztatni és körülnézni. Az egyéni munka szisztematikus elvégzése segít hozzászokni ahhoz, hogy egy dologra fixálódjon, és annak végére érjen.
    A következő pont az autonómia. A tanulónak kezdettől fogva meg kell értenie, hogy a tanulás az ő feladata. Az óvodásoknak szóló fejlesztő órák apránként kezdik meg az erre való felkészülést, hogy kialakuljon a személyes felelősség és az önálló munka helyes felfogása. A tanár segítsége nélküli egyszerű gyakorlatok elvégzése fokozatosan kialakítja a saját tanulás szokását, és nem szorul állandó felügyeletre.
  • Az utolsó pont a csapatban való részvétel képessége. Az első osztályosok már nem csak játszanak együtt, hanem tanulnak és tanulnak valami újat. Egyesek jobban teljesítenek, mint mások. A leendő iskolásnak fel kell készülnie az egészséges versenyre – arra a képességre, hogy ne bosszankodjon, ha valami nem sikerül, és ne bántsa azokat, akiknek kevésbé jól megy. Hasznos lesz megtanulni a konfliktusok békés megoldását, miközben csapatként dolgozunk, megosztjuk és együtt tanulunk.

Mit tartalmaz a gyermekek óvodai felkészítése?

Ha még mindig bizonytalan, hogy elvigye-e gyermekét egy kora gyermekkori fejlesztőközpontba, akkor mérlegelheti, hogy milyen tevékenységek között oszlanak meg.

A csecsemők mindenekelőtt az iskolai tanulás alapját képező alapokat – számolást, írást és olvasást – kapják meg. Feltételezhető, hogy mindezeket az óvodában tanítják. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy további leckék nélkül nehezebb megtanulni.

Az iskolakezdés előtt kívánatos, hogy már tudj egyszerű szavakat írni, mondatokat olvasni, betűket és számokat ismerni, valamint tízesével példákat megoldani. Az iskolában az ilyen nagy mennyiségű információ csak az órák egy részét veszi igénybe, és utána jönnek a nehezebb témák. Nehéz anyaggal kell foglalkoznod, miközben hozzászoksz a rutinhoz.

Azok a gyerekek, akik már rendelkeznek alapvető készségekkel, könnyebben alkalmazkodnak és stressz nélkül megszokják a változásokat.

A kora gyermekkori fejlesztő csoportok a mindennapi élethez szükséges alapvető készségek átadására összpontosítanak. Például edzik a logikát, a motoros képességeket és a figyelmet, és javítják a beszédet. A gyerekek megtanulják megkülönböztetni a tárgyakat és a formákat, kifejezni a gondolataikat és interakcióba lépni másokkal.

Emellett megtanulnak önállóan dolgozni és koncentrálni.

Általában nem kérdés, hogy a gyermekeknek szükségük van-e fejlesztőközpontra. A szülők számára azonban nehéz lehet eldönteni, hogy mikor kezdjék el a tanulást. A tanfolyamok felépítésének és az egyes korcsoportok közötti különbségek ismerete segíthet a választásnál.

A 3-4 éves gyermekek korai fejlődése

Ekkor a gyermek a körülötte lévő világ megismerésének tudatosabb szakaszába lép.

A szülők szeretnék megérteni, hogyan kell fejleszteni a gyermeket 3 éves korában. Mindent egyszerre akar csinálni, nagyon gyorsan elveszíti az érdeklődését bizonyos tevékenységek iránt, és más hobbikat talál.

Érdemes időt szánni arra, hogy a gyermek figyelmét és kitartását, a többi gyermekkel való kommunikációt és a felnőttekkel való kommunikáció kialakítását gyakorolja.

A lényeg, hogy lassan haladj, színes anyagokkal, érdekes rejtvényekkel és sok nagyméretű tárggyal. A játékformának köszönhetően a gyermek gyorsan alkalmazkodik és lelkesen folytatja a tanulást.

Ezért fontos a korai gyermekkori fejlesztés – ez egy nagyszerű életkor a kezdéshez, így a mindennapi készségek kényelmes tempóban elsajátíthatók.

Nem akarsz sok információt átvenni, és nem akarod túlhaladni a tananyagot. Jobb, ha az általános képességekre – a szavak, a színek, a tárgyak és a formák közötti különbségek megtanulására – összpontosítunk.

Ekkor kezdheti el a betűk és a számok tanulását, és megpróbálhatja megszámolni a terjedelmes tárgyakat, valamint követni a formákat. Elkezdhetsz angolul tanítani óvodásokat is.

Ebben a korban sokkal könnyebb megtanulni, és a helyes kiejtés is azonnal elsajátítható.

A korai fejlesztés jellemzői 5-6 éves gyermekek számára

Ha 3-4 éves korban a szülők kételkednek abban, hogy gyermeküknek szüksége van-e korai kezdésre, akkor 5 év után az előkészítő tanfolyamok szinte kötelezővé válnak.

Amikor a gyerekek a világ megismerésének első szakaszain mennek keresztül, figyelmesebbek lesznek, és könnyebben azonosítják a hobbijaikat. Legyen szó modellezésről vagy festésről, labdáról vagy kockáról, autó vagy repülőgép kiválasztásáról – már tisztábban látják, hogy mit szeretnének csinálni, és mit nem. Ez egy kulcsfontosságú pillanat a jövőbeli komoly tanulás alapjának megteremtéséhez. Fontos, hogy a tanulástól ne tartsd vissza, ezért nem erőltetheted a nézőpontodat.

Az egyik hiba, amit a szülők gyakran elkövetnek, hogy kényszerítik gyermeküket a feladatok elvégzésére, mert ők “felnőttek”. A felnőtté válás és a tanulás ma már nemkívánatos felelősséggel és nehézségekkel jár.

Másrészt, ha a folyamatot játékként építed fel, fokozatosan felelősséget adva, a tudás még mindig ugyanaz lesz, de nagyobb érdeklődéssel és lelkesedéssel.

A gyakorlatok után például kiválaszthatja, hogy mit játsszon a szünetben, vagy eldöntheti, hogy milyen színű ceruzával oldja meg a feladatokat.

Az ilyen apró kompromisszumok és megállapodások segítenek a gyermekeknek abban, hogy meglássák a “felnőtt” státuszuk előnyeit. Most már idősebbek, és iskolába fognak járni, nehezebb feladatokat fognak elvégezni, de képesek lesznek bizonyos döntéseket hozni és meghatározni saját érdekeiket.

Erre szolgálnak a fejlesztő tevékenységek – hogy ilyen helyes üzenetet fejlesszenek ki.

Akkor a leendő első osztályos élvezni fogja a tanulást, és stressz nélkül indulhat el az iskola felé vezető úton.
Példa egy óvodai osztályra egy 3-4 fős csoportban egy korrepetáló központban

A csoportos foglalkozások elősegítik a másokkal való kommunikáció és interakció képességét.

Hasonló készségeket gyakorolnak az óvodában, így logikusan felmerül a kérdés – szükség van-e fejlesztő központokra a gyermekek számára?

A kisebb csoportokban mindenki több figyelmet kap a tanár részéről. Ugyanakkor a program egyénre szabott. Ez ellentétben áll az óvodákkal, ahol egyszerre sok gyermek követi a közös tantervet.

Az óvodai osztályokban általában különböző tevékenységeket – írást, olvasást, logikát, motoros készségeket és másokat – kell egyszerre tanítani.

Ez azért fontos, hogy a fiatal tanuló ne fáradjon el, és ne unja meg a feladatokat. A különböző tevékenységek végzése érdekessé és produktívvá teszi a dolgokat.

A megfelelően strukturált program egyik példáját a Logos óvodai fejlesztőközpont kínálja.

Itt a leckéket játék formájában tanítják, és mindenki a saját tudása és érdeklődési köre alapján kapja meg a saját feladatait. A különböző csoportos játékok sem maradhatnak el, hogy a diákok hozzászokjanak az egymással való kommunikációhoz.

A tanításhoz színes illusztrációkat és anyagokat használnak. Az órák során a gyerekek gyurmáznak, festenek és kézműveskednek, így játékos módon tanulják meg a betűket és a számokat.

Az egyéni tevékenységeket a tanár segítsége nélkül végezzük – ha a gyermek tudja, mit kell tennie, egyedül dolgozik.

Ez a megközelítés elősegíti a felelősségvállalás és a függetlenség ösztönzését.

boy child playing with his mother in color children’s building kit. The details of the children’s building kit are scattered on the floor.

Záró bekezdés (következtetések)

Az óvodai tanfolyamok lehetőséget adnak a gyermekeknek arra, hogy fokozatosan felkészüljenek a következő életszakaszra. Ahhoz, hogy a további tanulás hatékony és élvezetes legyen, már egészen kicsi korától kezdve meg kell mutatnia gyermekének, hogy milyen szórakoztató és érdekes valami újat tanulni.

A tanulási játékok használata segít a tanulás megfelelő benyomását kelteni. A tapasztalt pedagógusok tudják, hogy mely fejlesztő tevékenységek a legjobbak a 3 éves gyermekek számára, és melyek az idősebbek számára – minden csoportnak saját megközelítésre van szüksége.

A 2-3 fős kiscsoportokban történő oktatás segíti a gyermekeket abban, hogy a lehető legjobban haladjanak a tananyaggal. A gyerekek a lehető legtöbb figyelmet és segítséget kapják.

Nem kell azon aggódnia, hogy szüksége van-e kora gyermekkori fejlesztésre, és nem kell az utolsó évre halasztania az iskolára való felkészülést.

Egy ilyen hirtelen környezetváltozás nagyon megterhelő lehet, ezért a legjobb, ha fokozatosan tanulunk. De sosem késő elkezdeni a felkészülést.

Még akkor sem kell aggódnia, ha a tanítványa az óvoda utolsó évében van.

 

Megjegyzés hozzáadása

B69JuAG091

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.